Waardig ouder worden

Ruim 85.000 Almeerders hebben niet alleen een Nederlandse achtergrond, maar ook roots in tientallen andere landen van herkomst. Dat maakt Almere tot een kleurrijke stad.
Ook het aantal oudere migranten neemt snel toe. Hun veerkracht is vaak groot en familiezorg vanzelfsprekend. Toch voelen ze zich vaker eenzaam, is hun gezondheid vaak kwetsbaar en maken zij minder gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen dan autochtone ouderen.

Netwerk ‘Kleurrijk Almere’ is er om een samenhangend aanbod van zorg & welzijn te creëren voor ouderen met een migratieachtergrond. Vijf partners werken samen om eerder contact te leggen met migrantenouderen en een passend ondersteunend aanbod te bieden. Uitgangspunt is algemeen waar mogelijk, specifiek waar nodig. Het netwerk:

  • versterkt de keten voor het tijdig signaleren van behoeften van migrantenouderen,
  • betrekt migrantenouderen voortdurend bij het afstemmen van vraag op aanbod,
  • ondersteunt professionals bij het werken met migrantenouderen.

Partners

Het netwerk is gestart als samenwerking tussen de Zorggroep Almere, welzijnsstichting De Schoor, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere / VMCA, Elaa (de Ros voor Amsterdam en Almere) en de gemeente Almere. Humanitas Almere en Leger des Heils korps Almere hebben zich aangesloten. Het streven is de samenwerking uit te breiden.

Logo Humanitas Almere
Logo Leger des Heils
Ouderen met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers over hun ervaringen in Almere.
nl_NLNederlands