Wereld Alzheimer Dag

Wereld Alzheimer Dag, 21-09-21. Een dag waarop dementie wereldwijd extra aandacht krijgt. In Almere sluiten we daar graag bij aan, met een mooi programma, georganiseerd door de netwerken Dementie Almere en Kleurrijk Almere. In de middag is er een symposium voor professionals met het thema “Dementievriendelijke gemeente”. Doel van dit symposium is om professionals met elkaar te verbinden, kennis uit te wisselen en samen verder te bouwen aan onze kleurrijke dementievriendelijke gemeente.
Voor mantelzorgers die zorgen voor een dierbare met dementie, is er gedurende de hele dag de mogelijkheid om dementie zelf te beleven, d.m.v. een virtual reality bril. Het doel van de virtual reality ervaring is het begrip voor de dierbare met dementie te vergroten. Deze ervaring duurt 1 uur en vindt plaats in een klein groepje. U wordt begeleid door een professionele trainer van Into D’mentia en u krijgt er koffie of thee met wat lekkers bij. Het wordt mogelijk gemaakt door Alzheimer Flevoland.

Het symposium vindt plaats in het gemeentehuis van Almere.

Aanmelden voor de VR-bril (voor mantelzorgers): Leven met dementie beleven. – Mantelzorgplein Almere

Aanmelden voor het symposium (voor professionals): www.deschoor.nl/symposiumdementievriendelijk

Symposium Dementievriendelijke gemeente

Dinsdag 21 september 2021, Wereld Alzheimerdag, Stadhuis Almere.
Voor professionals die te maken hebben met mensen met dementie en hun naasten
Programma:
13.30 – 13.45 Ontvangstwoord door dagvoorzitter Jerzy Soetekouw
13.45 – 14.30 Presentatie door Julie Meerveld, Alzheimer Nederland
14.30 – 14.45 Presentatie door Gözde Duran, Hogeschool Windesheim
14.45 – 15.00 Vragen uit het publiek
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.00 Brainstorm in groepen
16.00 – 16.30 Inventarisatie resultaten
16.30 – 17.00 Afsluitend woord door wethouder Roelie Bosch
17.00 – 17.30 Borrel
Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Wat is nodig om dementievriendelijk te worden als gemeente? Op deze vraag gaan we in op deze bijzondere middag, waarin we twee interessante sprekers mogen ontvangen én met een gemengd gezelschap met elkaar in gesprek gaan. Meer informatie over een dementievriendelijke samenleving: https://www.samendementievriendelijk.nl/

Aanmelden: https://www.deschoor.nl/symposiumdementievriendelijk

Convenant getekend

Met de ondertekening van het convenant door twee wethouders en vier vertegenwoordigers van de partners is het Netwerk Kleurrijk Almere officieel opgericht.

Zorggroep Almere, De Schoor, VMCA, gemeente Almere en Elaa hebben op 7 april een convenant ondertekend om zich in te zetten voor meer passende zorg, welzijn en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond. Dit gebeurde tijdens de online stadsconferentie Kleurrijk Almere, waar partijen, ouderen met migratieachtergrond en andere betrokkenen onder leiding van Mo Hersi met elkaar in gesprek gingen over wat er nodig is voor een kleurrijke zorg.

De online conferentie werd geopend door burgemeester Franc Weerwind. Jerzy Soetekouw (VMCA), Bas Bonhof (Zorggroep Almere), AnneMarie Geneugelijk (De Schoor) en Fimke Wiersma (Elaa) tekenden het convenant met de doelstelling om meer te doen voor passende zorg, welzijn en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond.  Ook wethouder voor ouderbeleid Roelie Bosch en de wethouder voor Inclusie en Wonen met Zorg Froukje de Jonge omarmen de doelstelling en tekenden namens de gemeente.

Tijdens de conferentie werden filmpjes vertoond van o.a. de Afghaans-Nederlandse psychologe Marjam Elom die werkt met ouderen met een migratieachtergrond en Mavis Nelom, een oudere inwoner van Almere met een Surinaams-Nederlandse achtergrond. Zij namen beiden ook deel aan de conferentie.

Mavis Nelom heet alle Almeerders welkom.
Psychologe Marjam Elom vertelt over haar ervaringen met de ondersteuning van ouderen met een migratieachtergrond.

Eerste stadsconferentie

Woensdagsmiddag 7 april 2020 was de eerste stadsconferentie ‘Kleurrijk Almere’ live online. We maakten plannen voor de ondersteuning voor migrantenouderen in Almere. Deze plannen zijn de basis voor de acties van het netwerk ‘Kleurrijk Almere’. Ruim 100 burgers, vrijwilligers en professionals maakten deze plannen samen. Het resultaat ziet u hieronder.

Resultaat stadsconferentie Kleurrijk Almere - april 2021
Resultaat stadsconferentie Kleurrijk Almere – april 2021

Programma

Dagvoorzitter: Mo Hersi

13.30 uurOnline ontvangst
14.00 uurOpening
burgemeester Franc Weerwind, Mavis Nelom en Mo Hersi  
14.15 uurFeestelijke presentatie convenant Kleurrijk Almere
Wethouders Roelie Bosch en Froukje de Jonge met AnneMarie Geneugelijk, Bas Bonhof, Fimke Wiersma en Jerzy Soetekouw.  
14.30 uurKleurrijk Almere in beeld
Film met Marjam Emal, Mavis Nelom, Safeen Qaseem en Radi Mahyou; presentatie door Koos Bartels.  
15.10 uurPauze  
15.20 uurBrainstorm in aangenaam gezelschap (deel I)*
Ideeën verzamelen  
15.50 uurPauze  
16.00 uurBrainstorm in aangenaam gezelschap (deel II)*
Ideeën groeperen en prioriteren  
16.30 uurConference
Mo Hersi  
16.45 uur

17.00 uur
Visueel verslag van de resultaten **
Mo Hersi en Betina van Meter
Einde  

*Ada van Gent, AnneMarie Geneugelijk, Bas Bonhof, Bebbie Snoek, Evert van der Veen, Jerzy Soetekouw, Johan Bouwmeester, Johan Kievits, Marcel Kolder en Nione Imanuel leidden de brainstormsessies. Ha Duong en Koos Bartels bezochten de break out rooms als vliegende keep.

** Betina van Meter tekende het verslag van de conferentie.

nl_NLNederlands